czwartek, 4 lipca 2019

Trzy największe absurdy postępowania dyscyplinarnego w PolicjiUstawie o Policji daleko do doskonałości. Nie brakuje w niej przepisów nieprecyzyjnych, archaicznych czy zwyczajnie nieżyciowych. Kilka takich kontrowersyjnych regulacji można znaleźć też w rozdziale dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów. W niniejszym wpisie wskażę trzy przykłady absurdów postępowania dyscyplinarnego z punktu widzenia obwinionego i obrońcy.

poniedziałek, 1 lipca 2019

Zatarcie kary dyscyplinarnej w PolicjiGdy opadnie już kurz po prawomocnie zakończonym postępowaniu dyscyplinarnym, pojawia się u każdego policjanta chęć jak najszybszego zapomnienia o całej sprawie i wymazania jej z kartoteki. W tym momencie istotna staje się znajomość instytucji zatarcia ukarania. Wyjaśnię dziś na czym ona polega i dlaczego jest tak ważna. 

piątek, 28 czerwca 2019

Konsekwencje finansowe wymierzenia kary dyscyplinarnej w Policji


©Anton Gvozdikov - stock.adobe.com


Podstawową konsekwencją uznania policjanta za winnego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na naruszeniu dyscypliny służbowej lub nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej jest wymierzenie kary dyscyplinarnej. Z faktem wymierzenia kary dyscyplinarnej wiążą się również sankcje finansowe, które policjant może odczuwać jeszcze długi czas po ukaraniu. O ile w przypadku wymierzenia kary wydalenia ze służby, skutki finansowe w postaci utraty źródła utrzymania wydają się oczywiste o tyle przy orzeczeniu innych kar prezentuje się to różnorodnie.

wtorek, 19 lutego 2019

Delegacja policjanta poza kontrolą?


Podobnie jak pracownicy cywilni tak i policjanci mogą zostać wysłani w delegację. W przeciwieństwie do cywili funkcjonariuszom Policji delegacja rzadziej kojarzy się z krótkim wyjazdem służbowym i pobytem w komfortowym hotelu na koszt pracodawcy, a częściej z wielomiesięcznym pełnieniem służby w miejscu mniej lub bardziej oddalonym od domu. Generalnie pracownicy cenią sobie stabilność w zakresie miejsca wykonywania pracy. Bywa jednak, że takiej stabilności w Policji brakuje. Bo o ile jedną delegację raz na jakiś czas można przeżyć, o tyle ciągłe wycieczki krajoznawcze trwające po kilka miesięcy mogą stać się uporczywe zwłaszcza jeśli ma się na głowie dom i rodzinę. W dzisiejszym wpisie pochylę się nad pewnymi wątpliwościami jakie związane są z instytucją delegowania do czasowego pełnienia służby, w szczególności odpowiem na pytanie czy rozkaz o delegowaniu można kwestionować.

poniedziałek, 14 stycznia 2019

Zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych z powodu wszczęcia postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego

©Radoslaw Maciejewski - stock.adobe.com


Przyszła pora na pierwszy wpis w nowym roku. Dziś garść informacji o insytucji zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych. Z takim zawieszeniem policjant może mieć do czynienia w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postepowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego.