środa, 14 marca 2018

Jeszcze raz o publikacji wizerunku policjantaOd czasu napisania przeze mnie artykułu na temat możliwości publikacji wizerunku funkcjonariuszy Policji w internecie (aby go przeczytać kliknij tutaj) pojawiło się uzasadnienie ciekawego orzeczenia Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczyła publikacji  w sieci artykułów, w których wykorzystano m.in. zdjęcia i nagranie filmowe z wizerunkiem policjantki, która miała prowadzić samochód bez stosownych uprawnień. Informacje w zakresie poruszania się przez funkcjonariuszkę pojazdem bez wcześniejszego pozytywnego zdania egzaminu na prawo jazdy okazały się prawdziwe. Policjantka za swoje postępowanie miała została ukarana mandatem i karą dyscyplinarną nagany. Kobieta mimo, iż bez wątpienia popełniła wykroczenie poczuła się pokrzywdzona faktem upublicznienia jej wizerunku oraz danych osobowych i pozwała  internetowych wydawców do sądu.

czwartek, 8 lutego 2018

Mobbing w Policji - na czym polega i jak można z nim walczyć?

©Anton Gvozdikov - stock.adobe.com

W ostatnim czasie za sprawą mediów znów głośno zrobiło się na temat szeroko pojętego "mobbingu" w Policji. Generalnie nie dopatrywałbym się na tej podstawie nasilenia tego zjawiska. Problem mobbingu występuje bowiem w Policji od dawna. Jak wiadomo walczyć ze zjawiskiem mobbingu w szeregach mundurowych próbuje sama Policja m.in. poprzez szkolenia, ankiety czy pomoc policyjnych psychologów. Nie będę oceniał skuteczności tych działań, niewątpliwie jednak dobrze, że cokolwiek w tym zakresie jest czynione. Sami mobbingowani policjanci mimo wszystko cały czas jeszcze rzadko decydują się na walkę z niewłaściwymi postawami zwierzchników traktując je jako zło konieczne, które lepiej zaakceptować niż piętnować. 

środa, 30 sierpnia 2017

Rozpowszechnianie wizerunku policjanta w internecie

 ©whitelook - stock.adobe.com

W ostatnim czasie nagminne stało się filmowanie lub fotografowanie interwencji policyjnych przez ich uczestników lub osoby postronne. O ile nie jest zabronione z prawnego punktu widzenia (choć bywa dla policjantów uporczywe) samo nagrywanie i fotografowanie czynności służbowych (oczywiście pod warunkiem, że nie utrudnia to prowadzonej interwencji, co może w szczególnych przypadkach zostać potraktowane nawet jako przestępstwo) o tyle bardzo duże zastrzeżenia wzbudza już fakt, iż autorzy takich nagrań lub zdjęć bardzo często upubliczniają je poprzez umieszczanie na powszechnie dostępnych serwisach internetowych. Zachowanie takie nie zawsze jest zgodne z prawem.  

piątek, 28 lipca 2017

Czy policjantowi przysługuje wolne na oddanie krwi?Lato w pełni. Jak wiadomo w okresie tym panuje wzmożone zapotrzebowanie na krew. Dochodzi do większej liczby wypadków niż zwykle a wielu stałych krwiodawców przebywa na urlopach. Krwi brakuje w stacjach krwiodawstwa, a co za tym idzie także w szpitalach.

Tak się składa, że moja kancelaria znajduje się niedaleko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie uznałem więc, że czas najwyższy się tam udać i pomóc innym.

Dlaczego piszę o tym na blogu? Bo problem krwiodawstwa jest bliski również służbom mundurowym. Honorowymi dawcami krwi pozostaje wielu wojskowych czy policjantów. Nie rzadko przecież zdarza się, że sami żołnierze czy policjanci krwi takiej potrzebują (np. rani w czasie wykonywania obowiązków służbowych). Regularnie organizowane są akcje, podczas których funkcjonariusze Policji zbiorowo "upuszczają" sobie krwi (nie tylko dla swoich koleżanek czy kolegów). W leżącym w sąsiedztwie Szczecina Stargardzie (do niedawna "Szczecińskim") funkcjonuje nawet Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi, który jest partnerem RCKiK w Szczecinie.

Korzystając z okazji chciałbym poruszyć temat honorowego oddawania krwi w czasie służby i odpowiedzieć na pytanie czy funkcjonariuszowi Policji chcącemu oddać krew przysługuje  "wolne", tak jak innym pracownikom.

poniedziałek, 24 lipca 2017

Uwaga na termin zaskarżenia orzeczenia dyscyplinarnego!


Postępowanie dyscyplinarne to pewna forma postępowania administracyjnego, ale jak już kiedyś wspominałem (można o tym poczytać tutaj) nie stosuje się do niego przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a jedynie przepisy ustawy o Policji i w zakresie wskazanym przez tę ustawę niektóre przepisy Kodeksu postępowania karnego. Należy o tym pamiętać, gdyż pewne nawyki zaczerpnięte z procedury administracyjnej (lub karnej) mogą przysporzyć nam sporo kłopotów gdy przyjdzie nam zmierzyć się z dyscyplinarką.

Czujność należy zachować m.in. w sytuacji, gdy obwiniony funkcjonariusz zdecyduje się na ustanowienie obrońcy.