piątek, 20 lipca 2018

Odszkodowanie za niezasadne zwolnienie ze służby


W poprzednim wpisie poruszyłem temat przywrócenia do służby spowodowanego uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby z powodu jej wadliwości. Skupiłem się wówczas na obowiązku zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia służby. Dziś chciałbym opisać jedno z podstawowych uprawnień, które przysługuje funkcjonariuszowi przywróconemu do służby a mianowicie prawo do świadczenia pieniężnego za okres pozostawiania poza służbą, stanowiące swego rodzaju odszkodowanie za wadliwe zwolnienie.

wtorek, 17 lipca 2018

Zgłoszenie gotowości do podjęcia służby po przywróceniu do służby


Czasem zdarza się tak, że decyzja o zwolnieniu ze służby policjanta jest nieprawidłowa i zostaje uchylona. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji z powodu jej wadliwości stanowi podstawę przywrócenia do służby na stanowisko równorzędne. Osoba, która została niesłusznie zwolniona a chciałaby powrócić do służby musi pamiętać o pewnym bardzo ważnym terminie. Chodzi 7 dniowy termin na zgłoszenie gotowości niezwłocznego podjęcia służby. Przegapienie tego terminu może mieć nieodwracalne skutki dla niesłusznie zwolnionego funkcjonariusza.

poniedziałek, 16 lipca 2018

Czy można ukarać policjanta dyscyplinarnką po zwolnieniu ze służby?Wobec policjanta toczy się postępowanie dyscyplinarne. W międzyczasie obwiniony funkcjonariusz zgłasza na piśmie swoje wystąpienie ze służby w myśl art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Czy w takiej sytuacji postępowanie dyscyplinarne będzie kontynuowane? Czy wymierzenie kary dyscyplinarnej po zgłoszeniu wystąpienia ze służby jest możliwe? Zapraszam do lektury.

piątek, 13 lipca 2018

Czy policjant, który popełnił przestępstwo może stracić emeryturę?


Nieraz bywa i tak, że stróż prawa zamiast strzec prawa wejdzie z nim w konflikt. Policjant jak każdy inny obywatel może przecież popełnić przestępstwo z tą różnicą, że w przeciwieństwie do "szarego obywatela" mogą go spotkać za to dodatkowe konsekwencje, z których nie zawsze zdaje sobie sprawę. Dotyczy to nie tylko policjantów, ale i innych przedstawicieli służb mundurowych. Taką dodatkową sankcją popełniania przestępstwa przez "mundurowych" poza orzeczoną przez sąd karą może być utrata emerytury

czwartek, 12 lipca 2018

Czy policjantowi należą się odsetki od nieterminowo wypłaconych świadczeń związanych z uposażeniem?


Kontynuujemy tematykę finansową. Ostatnio rozstrzygnęliśmy kwestię dotyczącą tego za jaki okres policjantowi należy się równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, a także jak wygląda kwestia przedawnienia roszczeń związanych z uposażeniem. Dziś zajmę się pojęciem odsetek i odpowiedzią na pytania, czy za nieterminowe otrzymanie świadczenia pieniężnego funkcjonariuszowi Policji w ogóle należą się odsetki oraz w jakim trybie może ich dochodzić i jak je wyliczyć?