poniedziałek, 14 stycznia 2019

Zawieszenie policjanta w czynnościach służbowych z powodu wszczęcia postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego

©Radoslaw Maciejewski - stock.adobe.com


Przyszła pora na pierwszy wpis w nowym roku. Dziś garść informacji o insytucji zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych. Z takim zawieszeniem policjant może mieć do czynienia w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postepowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego. 

piątek, 5 października 2018

Obowiązek poinformowania przełożonego przez policjanta o wszczęciu przeciwko niemu postępowania karnego


Zgodnie z § 13 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów z dnia 14 maja 2013 r. Policjant jest obowiązany poinformować przełożonego właściwego w sprawach osobowych m.in. o wszczęciu i zakończeniu postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego przeciwko niemu, małżonkowi lub dzieciom pozostającym na jego utrzymaniu. Zdarza się, że funkcjonariusze nie dopełniają tego obowiązku wcale lub informują przełożonego zbyt późno. Zachowanie takie może oczywiście skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.

piątek, 20 lipca 2018

Odszkodowanie za niezasadne zwolnienie ze służby w Policji


W poprzednim wpisie poruszyłem temat przywrócenia do służby spowodowanego uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby z powodu jej wadliwości. Skupiłem się wówczas na obowiązku zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia służby. Dziś chciałbym opisać jedno z podstawowych uprawnień, które przysługuje funkcjonariuszowi przywróconemu do służby a mianowicie prawo do świadczenia pieniężnego za okres pozostawiania poza służbą, stanowiące swego rodzaju odszkodowanie za wadliwe zwolnienie.

wtorek, 17 lipca 2018

Zgłoszenie gotowości do podjęcia służby po przywróceniu do służby


Czasem zdarza się tak, że decyzja o zwolnieniu ze służby policjanta jest nieprawidłowa i zostaje uchylona. Uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby w Policji z powodu jej wadliwości stanowi podstawę przywrócenia do służby na stanowisko równorzędne. Osoba, która została niesłusznie zwolniona a chciałaby powrócić do służby musi pamiętać o pewnym bardzo ważnym terminie. Chodzi 7 dniowy termin na zgłoszenie gotowości niezwłocznego podjęcia służby. Przegapienie tego terminu może mieć nieodwracalne skutki dla niesłusznie zwolnionego funkcjonariusza.

poniedziałek, 16 lipca 2018

Czy można ukarać policjanta dyscyplinarnką po zwolnieniu ze służby?Wobec policjanta toczy się postępowanie dyscyplinarne. W międzyczasie obwiniony funkcjonariusz zgłasza na piśmie swoje wystąpienie ze służby w myśl art. 41 ust. 3 ustawy o Policji. Czy w takiej sytuacji postępowanie dyscyplinarne będzie kontynuowane? Czy wymierzenie kary dyscyplinarnej po zgłoszeniu wystąpienia ze służby jest możliwe? Zapraszam do lektury.